گفتگو با مسئول آموزش واحد فرمانیه درباره اهداف آموزشی هفتم تا نهم

از احساس خوب، تا انتخاب رشته موفق

برنامه های دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد فرمانیه برای دانش آموزان پایه هفتم، برای رسیدن به سه هدف تدوین شده است. «محمد باقری» مسئول آموزش واحد فرمانیه درباره این اهداف می گوید: «هدف اول این است که هفتمی هایی که از دبستان وارد دبیرستان شده اند را جذب مدرسه کنیم. برای این کار، از دبیران با انگیزه، با حوصله و جوان در پایه هفتم استفاده می کنیم تا بتوانند ارتباط سازنده خوبی با دانش آموزان برقرار کنند. وقتی بچه ها به مدرسه و درس احساس خوبی داشته باشند، می توانیم از آن ها انتظار همراهی با برنامه های آموزشی را نیز داشته باشیم.»

باقری در ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دومین هدف آموزشی مدرسه برای پایه هفتمی ها را، چنین تشریح می کند: «هفتمی ها در سال گذشته تحصیلی شان، به شکل دبیرستان دوره اول، امتحان تشریحی نداشتند. پس قدم دوم، آشنا کردن دانش آموزان با نحوه ارزشیابی در دبیرستان است.» توانایی ارتباط با دیگر دانش آموزان در جمع، هدف سوم آموزش به هفتمی ها است: «دانش آموزان پایه هفتم باید بتوانند در دبیرستان دوره اول، کارگروهی انجام دهند و مسئولیت برعهده بگیرند. بخشی از این هدف با اردوهای دوستی تابستان پیگیری می شود و بخشی هم در سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.»

هشتمی ها؛ پرکار و با انگیزه

هدف اصلی آموزشی پایه هشتم در واحد فرمانیه، عادت دادن دانش آموز به پرکاری است. باقری در توضیح این هدف توضیح می دهد: «پرکاری یعنی دانش آموز بداند با تلاش زیاد و مستمر به موفقیت خواهد رسید. اگر دانش آموزی با پرکاری نتیجه نگیرد، مشاور مدرسه وظیفه دارد با برنامه هایی مثل جلسات مشاوره یا اردوهای مطالعاتی، فضایی فراهم کند تا تلاش دانش آموز به نتیجه برسد. زیرا اگر اینطور نشود، انگیزه دانش آموزان کم می شود.»

نهمی ها؛ آماده برای انتخاب رشته

دانش آموز پایه نهم واحد فرمانیه در روند هدایت تحصیلی، رشته تحصیلی دوره دوم دبیرستان خود را انتخاب می کند. به گفته باقری، این روند با شروع سال تحصیلی و از کلاس های درس آغاز می شود: «دبیران پایه نهم از اول سال، درباره دروس شان به دانش آموزان ذهنیت و هدف می دهند. یعنی درباره جزییات آن درس و آینده تحصیل در آن رشته، به دانش آموزان توضیحاتی ارائه خواهند داد.» برگزاری جلسات با اولیا و دانش آموزان، بخش دیگری از فرآیند هدایت تحصیلی برای نهمی ها است. در این جلسات توضیحاتی درباره رشته های تحصیلی و نحوه انتخاب رشته به والدین ارائه می شود. به گفته باقری، دعوت از متخصصان دانشگاهی در رشته های مختلف برای معرفی رشته های دانشگاهی به دانش آموزان، بخش دیگری از فرآیند هدایت تحصیلی واحد فرمانیه است.

اخبار پیشنهادی