ارسال نمونه سوالات ویژه برای گلستانی ها

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان برای آمادگی جهت شرکت در امتحانات نوبت اول، بسته نمونه سوالات امتحانی دریافت کردند. این نمونه سوالات در همه دروس و به شکل مجازی برای گلستانی ها ارسال شد.  افزایش تسلط دانش آموزان بر مطالب درسی و آشنایی با سبک سوالات امتحانات ترم، از مهمترین اهداف ارسال نمونه سوالات برای دانش آموزان واحد گلستان است.

«محمد عظیمی» مسئول آموزشی واحد گلستان، درباره روش استفاده دانش آموزان از بسته های نمونه سوال می گوید: «برای شروع حل نمونه سوال ها، تسلط دانش آموزان بر کتاب درسی بسیار مهم است. پس دانش آموزان می بایست ابتدا تمام متن کتاب درسی را با دقت مطالعه کنند و بر آن مسلط شوند. نمونه سوالات پس از تسلط بر مطالب کتاب، در روز قبل از امتحان حل شوند. دانش آموزان بعد از حل سوالات نیز پاسخ هایشان را با پاسخ های تشریحی انتهای هر فصل مقایسه کنند.»

نمونه سوالات ارسالی از طرف واحد گلستان دارای چه ویژگی منحصر به فردی هستند؟ به گفته عظیمی مهمترین ویژگی نمونه سوالات، طراحی آن ها توسط دبیران مدرسه است: «طراح این نمونه سوالات، دبیران و مشاور مدرسه هستند و سوال ها با توجه تجربیات و اطلاع همکاران از کیفیت سوالات امتحانی طراحی می شوند. پس نمونه سوالاتی که در اختیار دانش آموزان قرار دادیم بیشترین شباهت را به سوالات امتحان های نوبت اول دارند.»

اخبار پیشنهادی