ارسال دومین بسته آزمون در منزل برای گلستانی ها

دومین بسته «آزمون در منزل» دوشنبه ۱۲ آبان برای دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحد گلستان ارسال شد.

بسته آزمون در منزل، حاوی پوشه ای اختصاصی به همراه سوالات امتحانی است. دانش آموزان موظفند به سوالات در بازه زمانی مشخص شده توسط مسئول آموزش به صورت تشریحی پاسخ می دهند.

این بسته شامل سوالات درس های فیزیک، جبر، هندسه در بخش اختصاصی و درس های عربی و ادبیات در بخش عمومی است.

اولیا پس از برگزاری آزمون، برگه سوالات و پاسخ ها را به مدرسه تحویل خواهند داد. نمرات دانش آموزان نیز پس از تصحیح، به اولیا پیامک می شود. بسته اول این طرح، ۲۹ مهر میان دانش آموزان این واحد توزیع شده بود.

اخبار پیشنهادی