میردامادی ها سه شنبه ها در اردوی مطالعاتی – تفریحی شرکت می کنند

اردو و مشاوره برای موفقیت در آزمون ها

برگزاری جلسات مشاوره و اردوی مطالعاتی – تفریحی، از جمله برنامه های دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد برای موفقیت دانش آموزان در آزمون های پایان ترم است.

اولیا و دانش آموزان پایه هشتم  واحد میرداماد، دو هفته ابتدای اردیبهشت ماه در جلسات مشاوره اختصاصی مدرسه شرکت کردند.

به گفته «محمد مزینانی» مشاور پایه هشتم واحد میرداماد، موضوع این جلسات بررسی عملکرد آموزشی دانش آموزان در نیمسال دوم تحصیلی و  برنامه ریزی برای موفقیت در آزمون جامع و آزمون های پایان ترم دوم بود.

علاوه بر شرکت در جلسات مشاوره، هشتمی های واحد میرداماد از ابتدای اردیبهشت ماه هر سه شنبه در اردوی مطالعاتی «آس» شرکت می کنند.

مزینانی درباره این اردو می گوید: «اردوی مطالعاتی – تفریحی آس، با هدف استفاده مفید دانش آموزان پایه هشتم واحد میرداماد از فضای مطالعاتی مدرسه، سه شنبه ها برگزار می شود. اردو از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰ برگزار می شود. رفع اشکال دروس تخصصی، برنامه مطالعاتی مستمر، بازی، تفریح و پذیرایی، از دیگر برنامه اردوی مطالعاتی تفریحی آس است.»

به گفته مشاور پایه هشتم واحد میرداماد، برگزاری فعالیت های تفریحی در کنار درس، باعث استقبال خوب دانش آموزان ار این اردو شده است.

اخبار پیشنهادی