اردوی ۱۸۰ نفره میردامادی ها

صد و هشتاد نفر از دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد میرداماد در اردوی یک روزه، به «مجموعه ورزشی بعثت» رفتند.

اردوی یک روزه دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم این هفته در مجموعه ورزشی مادر و کودک برگزار شد و دانش آموزان پس از یک روز مفرح، همراه صرف ناهار، به مدرسه بازگشتند. دانش آموزان پایه نهم مدرسه میرداماد نیز این هفته به اردوی قشم رفتند.

دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد میرداماد با دوازده کلاس درس و یک کلاس سمعی و بصری، نمازخانه، کارگاه و آزمایشگاه محیطی جذاب برای دانش آموزان است. ما می خواهیم فرزندانی داشته باشیم که در عین گذر از مراحل رشد، مسئولیت های متناسب با هر یک از این مراحل را درک کنند و از عوارض ناشی از عدم حس مسئولیت و بی تفاوتی در امان باشند.

اخبار پیشنهادی