ارائه نکات مهم درسی در برنامه «هر روز با آزمون جامع»

دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی هفته قبل از برگزاری آزمون جامع اردیبهشت با تماشای ویدیوهای آموزشی دبیران خود، نکات مهمی درباره درس های مختلف یاد گرفتند.

اخبار پیشنهادی