اجرای طرح پزشک مدرسه در واحد فرمانیه

دانش آموزان متوسطه دوره اول علامه طباطبایی- واحد فرمانیه بصورت کلاس به کلاس معاینه پزشکی شدند. 

به گزارش روابط عمومی واحد فرمانیه، طرح سلامت مدرسه با حضور دکتر لواسانی، دکتر کلانتری و دکتر موسوی اجرا شد. در این طرح، دانش آموزان کلاس به کلاس معاینه می شوند و در صورت ابتلاء به بیماری، اولیاء آنها جهت پیگیری در جریان بیماری فرزند خود قرار می گیرند. این طرح با هدف بهبود وضعیت سلامتی دانش آموزان و داشتن مدرسه ای شاداب اجرایی می شود. معاینه پزشکی، مورد استقبال دانش آموزان و خانواده های آنان قرار گرفته است.     

با توجه به اينكه آموزش و سلامت از حقوق اساسی انسان‌ها محسوب مي‌شود و دستيابی به سطوح بالاتر از آن به لحاظ كيفي در بيشتر افراد جامعه هدفی عمده به حساب می آيد و از آنجا كه هر يك لازم و ملزوم يكديگرند، توجه به تامين و توسعه سطح بهداشت و سلامت دانش‌آموزان امري مهم و ضروری به نظر می رسد. اقدامات انجام يافته در راستای دستيابی به سلامت دانش‌آموزان نوعی سرمايه‌گذاری برای نسل‌های آينده است. از اینروست که واحد فرمانیه اجرای «طرح پزشک مدرسه» را در دستور کار خود قرار داده است. 

اخبار پیشنهادی