آوانگارد؛ ۱۰۷ برنامه شخصی ساز مطالعاتی ویژه میردامادی ها

دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد در جلسات مشاوره فردی تحت عنوان آوانگارد شرکت می کنند.

«حامد معصومی» مشاور هشتمی های واحد پاسداران درباره جلسات مشاوره ای آوانگارد می گوید: «معمولا برنامه های مطالعاتی به صورت کلی ارائه می شود و تفاوت های فردی دانش آموزان کمتر از بقیه موارد در این برنامه ها گنجانده می شود؛ همچنین برنامه ای که با توجه به دیگر برنامه ها و امور شخصی دانش آموز باشد بسیار دقیق تر است و می تواند برنامه ای جامع هم برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و هم اهداف بلند مدت مدرسه و دانش آموز باشد.»

به گفته مشاور هشتمی های واحد میرداماد، دانش آموزان در این جلسات برنامه مطالعاتی شخصی خودشان را دریافت می کنند: «جلسات مشاوره ای آوانگارد، برنامه شخصی ساز مطالعاتی دانش آموز  با توجه به روحیات و فضای علمی دانش آموزان، نتایج کلاسی و آزمون جامع پایگاه تابستانی و همینطور برنامه های شخصی خارج از مدرسه هر دانش آموز، برنامه مطالعاتی اش تدوین می شود. هدف این برنامه هم فعلا آزمون های میان ترم و آزمون جامع آذرماه است.»

مدت زمان هر کدام از این جلسات ۱۵ الی ۲۰ دقیقه است که زمان برگزاری آن هم توسط هر دانش آموز به صورت آنلاین مشخص می شود.

 

اخبار پیشنهادی