آموزش «فن بیان» و «زبان بدن» در کلاس نمایش واحد میرداماد

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد با شرکت در کلاس نمایش مدرسه «فن بیان» و «زبان بدن» را یاد می گیرند. «یاسر قاسم زاده» معلم نمایش واحد میرداماد درباره نحوه انتخاب دانش آموزان برای شرکت در این کلاس می گوید: «انتخاب دانش آموزان در چند مرحله انجام می شود. ابتدا از دانش آموزان علاقمند می خواهیم که نمایش کوتاهی اجرا کنند تا استعداد اولیه شان مشخص شود. نفرات برگزیده در این مرحله به صورت تخصصی تر در تست های صدا، بدن و حس شرکت می کنند. برای این کار از آن ها می خواهیم بخش کوتاهی از یک تئاتر را با همکاری دانش آموزان دیگر بازی کنند. متن اجرا از قبل در اختیار دانش آموزان قرار داده می شود.»

حضور هفتمی ها و هشتمی ها در کلاس تئاتر

دانش آموزان کلاس نمایش واحد میرداماد از پایه هفتم و هشتم انتخاب می شوند. «بحث آموزشی برای دانش آموزان پایه نهم بسیار مهم است. به همین دلیل اعضای کلاس نمایش از پایه هفتم و هشتم انتخاب می شوند. از هفتمی ها آزمون می گیریم و بهترین هایشان را انتخاب می کنیم. اعضای کلاس نمایش سال گذشته مدرسه هم که امسال پایه هشتم هستند می توانند در کلاس نمایش حضور داشته باشند.» به گفته معلم نمایش دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد کلاس های تئاتر دوشنبه ها برگزار می شود.

آغاز اجرا بعد از تسلط به متن

دانش آموزان کلاس نمایش واحد میرداماد به مدت یک ماه اصول اولیه نمایش را یاد می گیرند. سپس کار اصلی کلاس شامل دورخوانی و اجرا آغاز می شود. قاسم زاده می گوید:«در یک ماه نخست برگزاری کلاس نمایش،  اصول نمایش مثل فن بیان و زبان بدن را به دانش آموزان آموزش می دهیم. سپس با توجه به سطح مهارتی دانش آموزان، نمایشنامه ای را انتخاب کرده و تمریناتمان را به صورت دورخوانی شروع می کنیم. بعد از دورخوانی و مسلط شدن به متن، اجرا آغاز می شود.»

کشف استعدادها، هدف کلاس های هنری

مسئول گروه هنر مجتمع علامه طباطبایی می گوید کلاس های هنری مدارس برای کشف استعدادهای دانش آموزان برگزار می شود. به گفته «وحید علیپور» کلاس ها در دو بخش سرود و نمایش تشکیل خواهد شد: «کلاس های سرود و نمایش مجتمع با هدف کشف استعدادها و پرورش همه جانبه دانش آموزان برگزار می شود. در سرود مهارت هایی مثل بیان، هماهنگی گروهی و شناخت نت های موسیقی آموزش داده می شود. دانش آموزان در کلاس نمایش هم فرم بدن، تقویت هوش هیجانی و آموزش مجموعه کارهای نمایشی مدنظر است.»

علیپور درباره آثاری که در مدارس ساخته می شود می گوید: «محتوایی که در هر مدرسه در کلاس های سرود و تئاتر به دانش آموزان آموخته می شود با نظارت گروه هنر انتخاب شده تا هم استعداد دانش آموزان کشف شود و هم تیم ها برای شرکت در مسابقات آماده شوند.»

اخبار پیشنهادی