آموزش روش های برنامه ریزی درسی به میردامادی های پایه هشتم

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۳/۲۳

مشاور پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد اعتقاد دارد  در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ روش های برنامه ریزی درسی به طور دقیق به دانش آموزان آموزش داده شده است.

مشاور پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد اعتقاد دارد  در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ روش های برنامه ریزی درسی به طور دقیق به دانش آموزان آموزش داده شده است.

«حسین مجدلو» درباره این موضوع می گوید: «آموزش برنامه ریزی درسی صحیح و موثر، برای دانش آموزان به ویژه آن هایی که بعد از مدرسه برنامه های فرهنگی و ورزشی دیگری هم داشتند مهمترین کار ما بود. از ابتدای سال تحصیلی به بچه ها آموختیم که باید برای آینده شان هدف داشته باشند و کارهایشان را اولویت بندی کنند. این کار جز با دانستن اصول برنامه ریزی صحیح درسی میسر نبود.»

یاد دادن روش های مطالعه بخش دیگری از برنامه مشاور پایه هشتم برای میردامادی ها بوده است. «درس روزخوانی، مرور مطالب در بازه های زمانی مشخص، تفاوت حل آزمون های تستی و تشریحی و تحلیل آزمون بخش های دیگری از مهارت هایی بودند که در این سال تحصیلی به بچه ها آموختیم. نکته مهم این بود که سعی کردیم به هیچوجه فشار درسی زیاد از اندازه به دانش آموزان وارد نشود.»

به گفته مجدلو، میردامادی های پایه هشتم با انتخاب رشته موفق و عوامل موثر در آن هم آشنا شده اند: «در سال تحصیلی که گذشت مباحث مربوط به انتخاب رشته به طور کامل برای دانش آموزان شرح داده شد. دو برنامه دیگر نیز در تابستان به آن ها ارائه می دهیم تا با ورود به پایه نهم انتخاب رشته آگاهانه و موفق را بشناسند.»

اخبار پیشنهادی