آموزش رصد ستاره و سیاره به میردامادی ها

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد هر هفته در کلاس نجوم اصول شناسایی و رصد اجرام آسمانی را آموزش می بینند. این کلاس سه شنبه ها برای هر سه پایه هفتم، هشتم و نهم تشکیل می شود.

کلاس نجوم واحد میرداماد در دو بخش برگزار می شود. یک بخش آن مربوط به کمپین بین المللی سیارک ها است. این کمپین هر سال در چند مرحله برگزار می شود. بخش دوم کلاس به علم نجوم و رصد کردن اختصاص دارد. مطالب درس نجوم در سرفصل های مجزا برای دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم تدریس خواهد شد.

آغاز کلاس نجوم از تابستان

«علی ابراهیمی سراج» معلم نجوم مدرسه درباره مطالب طرح شده در پایگاه تابستانی می گوید: «کلاس نجوم پایگاه تابستانی واحد میرداماد در دو بخش برگزار شد. به مناسبت پنجاهمین سالگرد ورود انسان به کره ماه، محور بخش نخست کلاسمان در تابستان چالش های سفر به ماه بود. در این بخش برای دانش آموزان مستند پخش کردیم تا شرایط حضور یک انسان در سیاره ای دیگر را بهتر متوجه شوند.»

بخش دیگر کلاس نجوم میردامادی ها در تابستان مربوط به کمپین بین المللی سیارک ها است. «این کمپین هر سال در چند مرحله برگزار می شود و دانش آموزان میردامادی در سال های گذشته موفق شدند چند سیارک کشف و به نام واحد میرداماد ثبت کنند. فعالیت میردامادی ها برای شرکت در دوره های بعدی کمپین سیارک ها در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ هم ادامه خواهد داشت.»

میردامادی در کلاس نجوم چه مطالبی یاد می گیرند؟

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد در کلاس نجوم ابتدا تعاریف کلی این علم را آموزش می بینند. کهکشان، ستاره، سیاره و نیروهای فیزیکی حاکم بر آنها ازجمله این مطالب است. دانش آموزان پایه هشتم هم در کلاس نجوم مفهوم رصدکردن را خواهند آموخت. کار با تلسکوپ بخش دیگری از آموزش های پایه هشتمی ها است.

میردامادی ها بعد از یاد گرفتن اصول نجوم و نحوه رصدکردن اجرام، پروژه های گروهی انجام می دهند. رویکرد کلاس نجوم میردامادی ها در پایه نهم، درگیر کردن دانش آموزان با روشهای عملی نجوم و شرکت در کمپین های مختلف است.

اخبار پیشنهادی