آموزش تاریخ با تماشای سریال

دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان درس تاریخ را با تماشای سریال های تاریخی یاد می گیرند. این طرح، از نیمسال دوم تحصیلی و در قالب زنگ های آنلاین تاریخ گلستانی ها انجام می شود.

«محمد عظیمی» مسئول آموزش و دبیر مطالعات اجتماعی مدرسه درباره جزییات این طرح می گوید: «بخش تاریخ کتاب مطالعات اجتماعی دانش آموزان پایه نهم، شامل تاریخ صفویه تا پیروزی انقلاب اسلامی است. در قسمت عمده ای از این بخش به تاریخ معاصر پرداخته شده است. از طرفی در سال های اخیر سریال های خوبی درباره تاریخ معاصر ایران ساخته و از تلوبزیون پخش شده است. در هر کدام از این سریال ها، سرفصل مرتبط با دروس کتاب را انتخاب کرده ایم تا در دقایقی از کلاس آنلاین برای دانش آموزان پخش شود. در این طرح بخش هایی از سریال هایی مثل کریم خان زند، تبریز در مه، سالهای مشروطه، عمارت فرنگی، معمای شاه، ستارخان، مدرس، شیخ بهایی، روشن تر از خاموشی و کیف انگلیسی را برای این طرح در نظر گرفته ایم.»

به گفته عظیمی این برنامه با هدف آموزش بهتر دانش آموزان انجام می شود: «مطالبی که در حافظه تصویری دانش آموزان ثبت می شود، بسیار ماندگارتر است. در دروس حوزه علوم انسانی مثل تاریخ با استفاده از حافظه تصویری دانش آموزان می توانیم مطالب درسی را بهتر به آن ها آموزش دهیم. به همین دلیل، پخش بخش هایی از سریال های تاریخی، متناسب با سرفصل کتاب را، از ترم دوم برای دانش آموزان پایه نهم آغاز کردیم.»

اخبار پیشنهادی