آموزش اولیاء برای تعامل بهتر با دانش آموزان

در راستاد پیوند بیشتر خانه و مدرسه و به منظور آگاهی بخشی به خانواده ها برای تعامل بهتر با نوجوانان جلسه آموزشی با موضوع «ویژگی های رشد دوران نوجوانی» برگزار شد. 

در ابن جلسه که بیست و یکم آذر ماه در محل دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران تشکیل شد استاد مشاور مدعو شرایط دوران بلوغ و نحوه رفتار والدین با دانش اموزان در این دوره را تشریح کرد. 

پیش از سخنرانی استاد مدعو، آقای دارا امانی دوران بلوغ را بسیار با اهمیت توصیف کرد و آگاهی والدین از شیوه تعامل با دانش آموزان در این دوره را مهم دانست.

اخبار پیشنهادی