آموزش اطفا حریق در کلاس آمادگی دفاعی

دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد با روش‌‌های مختلف اطفا حریق آشنا شدند.

آموزش عملی روش ‌های محتلف اطفا حریق از جمله اصول اولیه برخورد با حریق و نحوه کار با کپسول های مختلف آتش نشانی (اعم از کف و پودر و …) چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۶ در مدرسه علامه طباطبایی – واحد میرداماد برگزار شد. دانش آموزان پیشتر با مباحث تئوریک آن در کلاس آشنا شده بودند.

آموزش آمادگی دفاعی از جمله دروسی است که دانش آموزان پایه نهم مقطع متوسطه اول می آموزند. این درس ترکیبی از اطلاعات تاریخی، اجتماعی، کمک های اولیه و… است و دانش آموزان با مفاهیمی هم چون تهاجم فرهنگی، امنیت ، تهدید و جنگ نرم آشنا می شوند.

اخبار پیشنهادی