آماده برای امتحانات

دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان متوسطه علامه طباطبایی – واحد فرمانیه برای امتحانات پایان ترم آماده می شوند.

«مسعود کریمی» مشاور هشتمی های واحد فرمانیه درباره برنامه مطالعاتی ویژه امتحانات می گوید: «دانش آموزان برای هر امتحان و آزمونی برنامه مطالعاتی ویژه دارند. پیش از شروع آزمون های میان ترم، دانش آموزان برنامه مطالعاتی متناسب با آزمون داشتند و برای آزمون جامع هم برنامه مطالعاتی ویژه دریافت کردند. حل نمونه سوال به همراه پاسخ نامه تشریحی هم دیگر برنامه آموزشی هشتمی ها در کنار برنامه های مطالعاتی به مناسبت های مختلف است. در روزهای باقی مانده تا امتحانات هم توصیه های آموزشی با توجه به نتایج آزمون جامع برای دانش آموزان خواهیم داشت.»

کریمی همچنین درباره تاثیر جلسات توزیع کارنامه می گوید: «در جلسات کارنامه با اولیا و دانش آموزان درباره موارد قوت و ضعف و نکات آموزشی مورد نظر صحبت می کنیم. به عنوان مثال در توزیع کارنامه امتحانات میان ترم که ۲۳ آبان به پایان رسید و آخرین روز همان ماه به دانش آموزان تحویل داده شد، درباره روند درس ها و برنامه های آموزشی پیش روی دانش آموزان با اولیا صحبت کردیم. به طور کل این جلسات جایی است برای صحبت با اولیا و دانش آموزان در مسیر پیشرفت آموزشی بهتر.»

در ادامه اهمیت مشاوره ها، مشاور هشتمی های واحد فرمانیه می گوید: «در طی جلسات کارنامه ای که با دانش آموزان داشتیم، با اولیا هم صحبت کردیم؛ کارنامه های ۴۵ روزه، کارنامه های آزمون جامع ها، کارنامه های میان ترم و همچنین امتحانات پایان ترم از مهم ترین مقاط زمانی مهمی برای مشاوره های فردی با دانش آموزان و اولیا است. برنامه ریزی آموزشی، گوشزد کردن نکات آموزشی، تحلیل آزمون ها و نتایج آن و پیگیری جزوات دانش آموزان از مهم ترین مباحث مشاوره های تحصیلی با دانش آموزان است.»

 

اخبار پیشنهادی