آغاز کلاس های باشگاه علمی پنج شنبه ها

این طرح برای دانش آموزان پایه های نهم واحدهای پاسداران و فرمانیه و دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم واحدهای شریعتی و پاسداران برگزار می شود.

کلاس های طرح «باشگاه علمی پنج شنبه ها» آغاز شد. این طرح برای دانش آموزان پایه های نهم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی – واحدهای پاسداران و فرمانیه و دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران برگزار می شود. کلاس های دوره اولی ها در واحد پاسداران دوره اول و کلاس های دوره دومی ها در واحد شریعتی برگزار می شود. هدف از این کلاس ها، برای دوره اولی ها آمادگی برای شرکت در آزمون های جامع و ورود به دوره دوم دبیرستان است. دوره دومی ها هم با هدف موفقیت در کنکور در کلاس های «باشگاه علمی پنج شنبه ها» شرکت می کنند. «باشگاه علمی پنج شنبه ها» تا اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

برگزاری ۵ کلاس برای دوره دومی ها

دانش آموزان واحدهای شریعتی و پاسداران پنج شنبه ها در ۴ کلاس ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی شرکت می کنند. «حسین حسین زاده» کمک مشاور پایه یازدهم واحد پاسداران که مسئول برگزاری این کلاس ها است، می گوید: «در باشگاه علمی پنج شنبه ها، دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم واحدهای شریعتی و پاسداران حضور دارند. محل تشکیل کلاس ها، واحد شریعتی است.» به گفته حسین زاده، کلاس ادبیات باشگاه علمی پنج شنبه ها هم که به تازگی تشکیل شده، سه شنبه ها در واحد پاسداران برگزار می شود.

درس و مشاوره برای دوره اولی ها

کلاس های «باشگاه علمی دانش آموزان» پایه نهم واحدهای فرمانیه و پاسداران پنج شنبه ها در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار می شود. «محمد رضازاده» مشاور پایه دهم واحد پاسداران درباره این کلاس ها می گوید: «دانش آموزان پنج شنبه ها در کلاس های شیمی، ریاضی، هندسه و فیزیک شرکت می کنند. علاوه بر موضوعات درسی، کلاس های مشاوره هم در باشگاه علمی برای آن ها در نظر گرفته شده است. ۴ اصل شامل خلاصه نویسی، روش مطالعه درس به درس، همانروز خوانی و شیوه های تست زنی را در جلسات مشاوره به بچه ها آموزش می دهیم.»

اخبار پیشنهادی