آغاز فصل امتحانات

دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی ۳۰ آذر تا ۱۷ دی ماه در امتحانات نیمسال اول تحصیلی شرکت می کنند.  امتحانات برای همه دانش آموزان به صورت هماهنگ ساعت ۸ صبح آغاز می شود.

امتحان اول پایه هفتمی ها و هشتمی ها روز ۳۰ آذرماه از درس تفکر و سبک زندگی برگزار می شود. نهمی ها هم در اولین امتحان شان به سوالات درس آمادگی دفاعی پاسخ می دهند.

برنامه آزمون ها را در این لینک ببینید:

برنامه امتحانات ترم اول بودجه بندی آزمون های ترم اول

 

بودجه بندی آزمون هم در این لینک قابل مشاهده است:

بودجه بندی آزمون های ترم اول

اخبار پیشنهادی