آغاز جلسات مشاوره فردی آبشناسانی های پایه نهم

جلسات مشاوره برای دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی –واحد آبشناسان از دوشنبه۲۱ مهرماه آغاز شد. «محمد دهقان» مشاور نهمی های واحد آبشناسان، در این خصوص گفت: «جلسات مشاوره به صورت اختصاصی برای هر دانش آموز برگزار می شود. ترجیح ما این است که اولیا هم در این جلسات حضور داشته باشند.»

به گفته دهقان یکی از اهداف جلسات مشاوره دانش آموزان پایه نهم واحد آبشناسان بررسی جزوه نویسی دانش آموزان است: «یکی از اهداف این جلسات بررسی کیفیت جزوه نویسی بچه ها در چهار درس اصلی ریاضی، علوم، عربی و فارسی است. مخصوصا در درس های ریاضی و علوم، چون در فارسی و عربی بیشتر تکیه بر حاشیه نویسی است. ارسال تکالیف نیز در سامانه مدیریت آموزشی انجام می شود ولی دانش آموز برای جلسه حضوری موظف به ارائه مکتوب تکالیف است.»

مشاور پایه نهم آبشناسانی ها در خصوص مطالعه در منزل دانش آموزان هم افزود: «مطالعات دانش آموزان بر اساس برنامه مطالعاتی که از قبل به دانش آموزان داده شده، مشخص می شود.»

اخبار پیشنهادی