آغاز جلسات توجیهی ثبت نام در واحد گلستان

جلسات توجیهی ثبت نام در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان از دوشنبه ۲۷ بهمن ماه آغاز شد. این جلسات در ساختمان جدید واحد گلستان به آدرس شهرک گلستان، بلوار گل ها، نرسیده به میدان اتریش، جنب یاس هشتم، پلاک ۷۱برگزار می شود.

 محمد عظیمی مسئول آموزش واحد واحد گلستان در این جلسات به معرفی فعالیت های مجتمع علامه طباطبایی در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، پرورشی و ورزشی می پردازد. همچنین درباره شاخصه های ویژه واحد گلستان به عنوان مدرسه ای عالی رتبه و  دانش آموز محور با اولیای دانش آموزان متقاضی ثبت نام گفتگو می کند. بازدید اولیا از امکانات و تجهیزات مدرسه، مانند کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه، حیاط و … و صحبت با کادر اجرایی واحد گلستان، برنامه دیگر جلسات توجیهی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان است.

گفتنی است متقاضیان ثبت نام در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان از دو روش می توانند برای پیش ثبت نام اقدام کنند. اول، مراجعه به سایت رسمی مجتمع علامه طباطبایی به آدرس alameh.ir و دوم مراجعه حضوری به واحد گلستان در روزها و ساعات کاری.

اخبار پیشنهادی