آغاز امتحانات دوره اولی ها

امتحانات دانش آموزان مدارس دوره اول مجتمع علامه طباطبایی شنبه ۴ دی ماه با درس ریاضی شروع شد. آزمون های پایه هفتمی ها ساعت ۸ صبح، برای پایه هشتم ساعت ۱۰ صبح و برای پایه نهمی ها ساعت ۱۲ آغاز می شود.
سوالات امتحانات نوبت اول به صورت تشریحی و برای همه دانش آموزان علامه ای دوره اول دبیرستان به صورت هماهنگ برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی