مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

آغاز امتحانات دوره اولی ها

امتحانات دانش آموزان مدارس دوره اول مجتمع علامه طباطبایی شنبه ۴ دی ماه با درس ریاضی شروع شد. آزمون های پایه هفتمی ها ساعت ۸ صبح، برای پایه هشتم ساعت ۱۰ صبح و برای پایه نهمی ها ساعت ۱۲ آغاز می شود.
سوالات امتحانات نوبت اول به صورت تشریحی و برای همه دانش آموزان علامه ای دوره اول دبیرستان به صورت هماهنگ برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی