آغاز آزمون های آزمایشی گلستانی ها

آزمون های آزمایشی دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان ویژه آمادگی آزمون جامع از امروز آغاز می شود. این آزمون ها بخشی از برنامه با عنوان «کیک زرد» است که از ۱۴ اسفند در واحد گلستان برگزار می شود. دانش آموزان امروز از ساعت ۱۴ تا ۱۶ به صورت تستی در آزمون علوم شرکت می کنند. سرفصل این آزمون بر اساس سرفصل آزمون جامع تعیین شده است. آزمون دوم دانش آموزان چهارشنبه از درس های عربی و ادبیات برگزار می شود. گلستانی ها روز شنبه ۲۳ اسفند هم در آزمون آزمایشی ریاضی شرکت می کنند.

پاسخ سوالات آزمون ها ساعت ۱۸ هر روز منتشر می شود. دانش آموزان می بایست پس از بررسی پاسخ هایشان، تعداد درست، غلط و نزده را پایین پاسخ نامه ی خود نوشته و تصویر آن را تا ساعت ۲۰ برای پشتیبان خود ارسال کنند.

بخشی دیگری از برنامه «کیک زرد» برای دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان، برگزاری کلاس های رفع اشکال فوق العاده بود. این کلاس ها در درس ریاضی و برای دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و نهم ۱۴ اسفندماه برگزار شد.

اخبار پیشنهادی