آشنایی با حرفه های مختلف برای انتخاب رشته

جلسات مشاوره انتخاب رشته تحصیلی، برای دانش آموزان پایه نهم واحد فرمانیه، زیر نظر واحد فرهنگی مدرسه با دعوت از اولیاء متخصص در حرفه های مختلف در بهمن ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واحد فرمانیه، در جلسات مشاوره انتخاب رشته، دانش آموزان با حرفه های فنی و حسابداری، کارگردانی و سینما و حرفه های مرتبط با علوم تجربی آشنا شدند. آقای زارعی، درباره ویژگی رشته های فنی و حسابداری را برای دانش آموزان تشریح کرد و آقای سوادکوهی دانش آموزان را با رشته کارگردانی و امور سینمایی آشنا کرد. آقای خان سالاری نیز با دانش آموزان درباره شرایط انتخاب رشته های مرتبط با علوم تجربی و آینده شغلی این رشته ها سخن گفت. این سه نفر، اولیاء دانش آموزان واحد فرمانیه هستند.

برگزاری جلسات مشاوره و آشنایی با حرفه های مختلف، به دانش آموزان کمک می کند تا با شرایط و موقعیت های هر حرفه آشنا شوند و رشته تحصیلی شان را به گونه ای انتخاب نمایند تا به حرفه مورد علاقه شان برسند.

اخبار پیشنهادی