آزمون ورودی پایه های هشتم و نهم برگزار شد

آزمون ورودی پایه های هشتم و نهم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی، صبح امروز (پنجشنبه ۲۵ خرداد) برگزار شد.

دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران و دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد آبشناسان میزبان دانش آموزان متقاضی بودند. این آزمون از ساعت ۱۰.۳۰ صبح شروع شد و تا ساعت ۱۲.۳۰ ادامه پیدا کرد.

تعداد سوالات آزمون میان پایه ۵۰ سوال در نظر گرفته شد که ۳۰ سوال به درس ریاضی و ۲۰ سوال به درس علوم اختصاص داشت. پذیرفته شدگان آزمون بعد از مصاحیه حضوری می توانند در واحد مربوطه ثبت نام کنند. 

اخبار پیشنهادی