آزمون های هفتگی و ماهانه و برنامه ریزی هفتگی در واحد گلستان

برگزاری آزمون های هفتگی و ماهانه، تدریس دوباره مباحث در صورت به حد نصاب نرسیدن نمره های میانگین و ارائه برنامه مطالعاتی و شخصی سازی آن برای هر دانش آموز، از اقدامات آموزشی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان است که مشاور پایه هشتم و نهم در مصاحبه با خبرنگار مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی به آن اشاره کرد.

«هادی ابشی»، مشاور پایه هشتم و نهم واحد گلستان درباره آزمون هایی که از دانش آموزان گرفته می شود گفت: « طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در این سال تحصیلی دبیران آزمون های هفتگی هر درس را در زنگ همان درس می گیرند. این آزمون ها همان روز تصحیح شده و رتبه ها و نمره های هفتگی به اطلاع دانش آموزان و اولیا می رسد. آزمون های هماهنگ هر ماه یک بار برگزار می شود. برای مهر ماه چهار آزمون ریاضی، فیزیک، زیست شناسی و زمین شناسی در نظر گرفته شده که از سی مهر به مدت چهار روز برگزار می شود. این آزمونها وضعیت درسی هر دانش آموز را به طور کامل مشخص می کند. همچنین قبل از آزمون جامع چند کمپ مطالعاتی برگزار خواهد شد تا دانش آموزان برای آزمون های هماهنگ مجتمع از آمادگی کامل برخوردار شوند.»

او افزود: «دانش آموزان هر پایه را در درس ریاضی به دو گروه تقسمی کرده ایم. یک گروه دانش آموزانی که نیاز به رفع اشکال دارند و گروه دیگر دانش آموزانی که مسائل سخت و پیشرفته را کار می کنند. روند آموزشی ما به گونه ای است که پس از پایان هر مبحث، از دانش آموزان آزمون گرفته می شود. اگر میانگین نمره کلاس به حد نصاب تعیین شده در آن درس رسید، دبیر تدریس مبحث بعدی را شروع می کند و برای دانش آموزان پایین میانگین، کلاس رفع اشکال برگزار می شود. در غیر این صورت آن مبحث دوباره تدریس می شود. با این کار سعی داریم نیاز دانش آموزان به استفاده از معلم خصوصی را به صفر برسانیم. علاوه بر این با تحلیل آزمونهایی که در بالا اشاره کردم، نقاط ضعف هر کلاس و پایه را مشخص می کنیم تا دبیران رفع اشکال را انجام بدهند.»

«در تابستان از هر دبیری زمان تقریبی هفتگی هر درس را گرفتیم و متناسب با آن یک برنامه کلی برای هر کلاس بر اساس برنامه هفتگی تنظیم کردیم.» ابشی با بیان این نکته ادامه داد: «در جلسات فردی که داریم این برنامه را برای هر دانش آموز شخصی سازی می کنیم. تعدادی از دانش آموزان می خواهند درس بخوانند اما نمی دانند که چه بخوانند. آنها با این برنامه از سردرگمی خارج می شوند و با برنامه درس می خوانند. این برنامه پیشنهادی است و دانش آموزان می توانند خودشان برنامه ریزی کنند اما اگر نمره آنها در آزمون ها مطلوب نباشد، ما از آنها می خواهیم که براساس این برنامه پیش بروند.»

اخبار پیشنهادی