آزمون نردبام و پیشرفت تحصیلی چطور برگزار شد؟

مرحله اول آزمون نردبام و پیشرفت تحصیلی، برای دانش آموزان دبیرستان های دوره اول مجتمع علامه طباطبایی چهارشنبه ۳ اسفندماه برگزار شد. در این روز بخشی از دانش آموزان برتر هر پایه در آزمون نردبام و دیگر دانش آموزان در آزمون پیشرفت تحصیلی شرکت کردند.

آزمون های نردبام و پیشرفت تحصیلی، هر کدام شامل ۲۰ سوال ریاضی و ۲۰ سوال علوم تجربی بود. در آزمون نردبام، سوالات به صورت ۵ گزینه ای و در آزمون پیشرفت تحصیلی به صورت ۴ گزینه ای طرح شد.

مرحله دوم آزمون های نردبام و پیشرفت تحصیلی مجتمع علامه طباطبایی اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.

آزمون نردبام و پیشرفت تحصیلی هر سال تحصیلی در دو مرحله برای دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی برگزار می شود. دانش آموزان برای شرکت در این آزمونها، بر اساس روند آموزشی و نمرات درسی شان، به دو گروه برتر و در حال پیشرفت تقسیم می شوند.

 

اخبار پیشنهادی