آزمون جامع دوره اولی ها برگزار شد

آزمون جامع برای دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی ۲۵ اردیبهشت ماه ساعت ۸ صبح برگزار  شد.

همه دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم در این آزمون به ۲۰ سوال از درس ریاضی ، ۲۰ سوال از درس علوم، ۱۵ سوال از درس فارسی و ۱۵ سوال از درس عربی پاسخ دادند.

مدت زمان آزمون جامع علامه ای ها ۱۲۰ دقیقه و سوالات تستی و دارای نمره منفی بود.

بودجه بندی آزمون جامع دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی از کل کتاب های درسی بود. تصاویری از آزمون جامع ۲۵ اردیبهشت را در انتهای خبر مشاهده می کنید.

شرکت در مرحله دوم آزمون نردبام

چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، مرحله دوم آزمون نردبام، برای دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی برگزار شد.

بخشی از دانش آموزان برتر هر پایه در مرحله دوم آزمون نردبام شرکت کردند. دانش آموزان در این آزمون به سوالاتی از درس های ریاضی و علوم جواب دادند.

مرحله اول آزمون نردبام زمستان سال گذشته برگزار شد.

اخبار پیشنهادی