آزمون تعیین سطح ادونس چه ساعتی برگزار می شود؟

آزمون تعیین سطح طرح مدرسه پیشرفته (ادونس) مجتمع علامه طباطبایی پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ به صورت آنلاین در سامانه آزمون مجازی  moodle.alameh.irبرگزار می شود. براساس اعلام معاونت آموزش مجتمع علامه طباطبایی ساعت برگزاری این آزمون برای دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم برای واحدهای مدارس دوره اول به این شرح است:

*پایه هفتم:

واحد آبشناسان: ۱۰ صبح

واحد پاسداران پسرانه: ۱۰:۱۰ صبح

واحد پاسداران دخترانه: ۱۰ صبح

واحد فرمانیه: ۱۰:۱۰ صبح

واحد گلستان: ۱۰:۲۰ صبح

واحد میرداماد ۱۰:۲۰ صبح

*پایه هشتم:

واحد آبشناسان: ۸ صبح

واحد پاسداران پسرانه: ۸:۱۰ صبح

واحد پاسداران دخترانه: ۸ صبح

واحد فرمانیه: ۸:۱۰ صبح

واحد گلستان: ۸:۲۰ صبح

واحد میرداماد ۸:۲۰ صبح

دانش آموزان پایه هفتم می بایست به ۱۵ سوال خلاقیت ریاضی در مدت زمان ۵۰ دقیقه و دانش آموزان پایه هشتم باید به ۱۵ سوال خلاقیت ریاضی و ۱۰ سوال علوم در قالب ۷ سوال فیزیک و ۳ سوال شیمی در مدت زمان ۹۰ دقیقه پاسخ بدهند.

اخبار پیشنهادی