آزمونهای آنلاین واحد گلستان تا ۲۰ اردیبهشت ادامه دارد

محمد باقری، مسئول آموزشی واحد گلستان درباره فعالیتهای انجام شده، کلاسها و آزمون های آنلاین، شیوه تدریس و مطالعه در روزهای تعطیلی مدارس به خبرنگار مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی گفت: «ما از تاریخ ۱۰ اسفند سال گذشته برگزاری کلاسهای آنلاین را شروع کردیم. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه و گاهی پنجشنبه ها، هر روز ۱۸۰ دقیقه کلاس آنلاین در قابل ۴ زنگ ۴۵ دقیقه ای برای هر پایه برگزار می شود.»

وی افزود: «در این مدت فقط از ۲۹ اسفند تا ۶ فروردین کلاسهای آنلاین برگزار نشد و در بقیه روزها دانش آموزان صبح ها در کلاس شرکت کردند. در ابتدای برگزاری کلاس های آنلاین طبیعتا تعداد غیبت ها زیاد بود اما با پیگیری ها و توضیحات ما، این تعداد کمتر شد تا جایی که در حال حاضر به طور میانگین یک یا دو غایب در هر کلاس داریم که آن هم عمدتا با هماهنگی قبلی از طرف اولیا صورت می گیرد و ما از آن اطلاع داریم.»

علاوه بر کلاسهای آنلاین، ویدیوهای آموزشی هم از طریق کانالهای اطلاع رسانی واحد گلستان منتشر می شود. باقری در این باره توضیح داد: «حدود ۸۰۰ دقیقه ویدیوی آموزشی در واحد گلستان ضبط شده است که در زمان مقرر شده منتشر شده و می شود.»

وی درباره کیفیت کلاسها و نحوه ارزشیابی گفت: «برگزاری کلاسهای آنلاین روز به روز پیشرفت کرده و می توانم بگویم تقریبا ۸۰ درصد آنچه که در کلاسهای حضوری اتفاق می افتاد، در کلاس های آنلاین هم اتفاق می افتد. دانش آموزان امکان پرسیدن سوال دارند و عکس مطالبی که تدریس شده برای آنها ارسال می شود. همچنین دو نفر از همکاران ما در هر کلاس آنلاین حضور دارند و فعالیت دبیر و دانش آموزان را رصد می کنند. دانش آموزان به چند گروه تقسیم شده اند و همکاران حداقل هفته ای دو بار با هریک از دانش آموزان واحد گلستان تلفنی در تماس هستند.»

باقری از برگزاری آزمونهای آنلاین خبر داد و گفت: «از هفته گذشته برگزاری آزمون های آنلاین را شروع کرده ایم. آزمونها تا ۲۰ اردیبهشت ادامه دارد و در این مدت از هر درس حداقل ۴ آزمون آنلاین گرفته می شود. هر شب ساعت ۸ دانش آموزان در آزمون آنلاین شرکت می کنند و از مطالبی که آن روز و روزهای گذشته خوانده اند ارزشیابی صورت می گیرد.»

وی افزود: «ما علاوه بر آزمون آنلاین و کلاس آنلاین برنامه پیشنهادی مطالعه در خانه هم به دانش آموزان داده ایم. با این فعالیت ها مقدار مطالعه اکثر دانش آموزان به حد مطلوب رسیده است. میزان مطالعه به اندازه زمانی که دانش آموزان در مدرسه هستند نیست اما با توجه به شرایط راضی کننده است.»

اخبار پیشنهادی