آزمایش، رویکردی اکتشافی برای تدریس

آزمایشگاه، کلاس درسی است که به دانش آموزان این فرصت را می‌دهد تا مفاهیم متنوع و تئوریک درس علوم در هر چهار شاخه فیزیک، شیمی، زیست وزمین شناسی را بصورت عملی و تجربی آزمایش می کنند و با استفاده از روش آزمون و خطا به درک عمیق تری از مفاهیم  این درس می‌رسند.

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی_واحد آبشناسان همراه با دانش آموزان پایه های هشتم و نهم این واحد، ساعاتی را درهفته به همراه معلم های علوم خود به آزمایشگاه مدرسه می روند و تحت نظارت معلم آزمایشگاه به آزمایش پرداخته و در حین انجام آزمایش ها از وسایل آزمایشگاه  نیز شناخت کسب می‌کنند.

تدریس آزمایشگاهی یکی از روش های تدریس درس علوم است که بر پایه اصول اکتشافی تعریف شده است. در این روش دانش آموز  در موقعیتی قرار می‌گیرد تا با آزمایش کردن جواب سوال را کشف کنند. این روش کیفیت یادگیری را بالا می برد .

اخبار پیشنهادی