آخرین جلسه شورای دبیران واحد آبشناسان برگزار شد

آخرین جلسه شورای دبیران سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت در محل نمازخانه این واحد برگزار شد. مصطفی جواد زاده، مدیر واحد آبشناسان، در این مراسم از تاریخچه و اهداف مجتمع علامه طباطبایی و حرکت همکاران در راستای این اهداف در گذشته و آینده صحبت کرد.

همچنین محمد عظیمی، معاون آموزشی واحد آبشناسان، ضمن تشکر از زحمات یک ساله کادر اجرایی و دبیران، در مورد نحوه برگزاری آزمونها، نحوه مراقبت، رفت و آمد همکاران و تصحیح برگه ها نکاتی را به دبیران گوش زد نمود.

افزون بر این، ۱۲ نفر از کادر اجرایی و دبیران واحد آبشناسان به عنوان همکاران برتر سال تحصیلی ۹۶-۹۵ معرفی شدند. در انتها از طرف کادر اجرایی به پاس زحمات مدیر واحد آبشناسان یک تابلو فرش به ایشان و  به تمامی همکاران به عنوان یادبود سال تحصیلی ۹۶-۹۵ هدیه ای اهدا گردید.

اخبار پیشنهادی