آخرین جلسه انجمن اولیا و مربیان واحد فرمانیه برگزار شد

آخرین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه روز یکشنبه ۱۹ خرداد برگزار شد.

در این جلسه ابتدا از اعضای انجمن اولیا و مربیان برای حضور در جلسات انجمن در سال تحصیلی و تقدیر گروهی از طرف خانواده ها از مربیان مدرسه، تشکر شد. با تاکید اعضای محترم مصوبات جلسه قبلی در مورد برگزاری آزمونهای نوبت دوم به روال قبل اجرا خواهد شد.

برنامه ریزی های صورت گرفته در مورد پایگاه تابستانی از جمله کلاسهای درسی و اردوهای تفریحی و ورزشی به اطلاع اعضای انجمن اولیا و مربیان رسید. همچنین مقرر شد جشن فارغ التحصیلی در تاریخ ۲۷ خرداد و جشن تکلیف دانش آموزان پایه هشتم برگزار شود.

با توجه به نتایج کسب شده توسط دانش آموزان پایه نهم در ورود به مدارس شاخص تهران، از فعالیتهای کادر آموزشی و خانواده های این دانش آموزان تقدیر و تشکر به عمل آمد. علاوه بر این با موافقت اعضای انجمن اولیا و مربیان جوایز دانش آموزی بر طبق کارت امتیازها به دانش آموزان اهدا می شود.

اخبار پیشنهادی