آبشناسانی ها کارنامه هایشان را گرفتند

دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان، از دوشنبه ۱۵ شهریور کارنامه تابستانی شان را دریافت کردند.

«علی مثنی» مشاور تحصیلی گروه سمیعی پایه نهم واحد آبشناسان درباره جزییات این کارنامه می گوید: «با توجه به اهمیت ارزشیابی صحیح و اصولی در پایه نهم، تصمیم بر آماده کردن کارنامه ای گرفتیم که نقاط ضعف و قوت دانش آموزان را در مباحث درسی نشان دهد. در کارنامه ها برای سنجش بهتر و دقیق تر دانش آموزان، از تراز استفاده کردیم. همچنین اولیا و دانش آموزان می توانند برای درک بهتر روند نتایج آزمون ها، به نمودار های کارنامه مراجعه کنند تا شیب نمودار هر درس را رصد کنند.»

به گفته مشاور گروه سمیعی، نمره نهایی کارنامه نهمی ها از دو بخش تشکیل شده است: «نمره نهایی کارنامه از دو بخش آزمون های درس های مختلف و عملکرد دانش آموزان در کلاس درس تشکیل شده که هر کدام نیمی از ۲۰ نمره را شامل می شوند. غیبت ها، انجام تکالیف و فعال بودن در کلاس در نمره کلاسی دانش آموزان تاثیر دارد.»

اخبار پیشنهادی