آبشناسانی ها معلم می شوند

دانش آموزان پایه هفتم و هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد آبشناسان از ۲ اسفندماه در برنامه «معلم شو» شرکت می کنند. دانش آموزان در این طرح باید بخش هایی از کتاب را تدریس کرده و فیلم آن را بعد از تدوین برای مدرسه ارسال کنند. «معلم شو» به مدت دو ماه و برای درس های ریاضی و علوم برگزار می شود.

«معلم شو» چطور برگزار می شود؟

دانش آموزان برای شرکت در برنامه «معلم شو» در هر کلاس به ۵ گروه تقسیم می شوند. هر گروه هم یک سرگروه خواهد داشت. از طرف معاونت آموزشی مدرسه سرتیترهایی از کتاب های درسی به مشاوران پایه ها اعلام می شود. دانش آموزان در هر گروه باید سرتیتری را انتخاب کرده و آن را تدریس کنند. فیلم تدریس دانش آموزان هر گروه توسط یکی از اعضای گروه تدوین می شود و به عنوان فیلم نهایی برای پشتیبان گروه (یکی از اعضای کادر اجرایی مدرسه) ارسال می شود. کلیپ های تدریس باید ۱۲ تا ۱۸ دقیقه باشند و به صورت افقی فیلمبرداری شده باشند.

ارزشیابی فیلم ها هم به صورت نظرسنجی در کانال های اطلاع رسانی مدرسه و هم توسط شورای دبیران مدرسه انجام می شود. در هر پایه یک گروه به عنوان گروه برتر انتخاب می شود و جایزه می گیرد. گروه دوم هم لوح تقدیر دریافت می کند.

اخبار پیشنهادی