آبشناسانی ها در المپیاد میراث ققنوس شرکت کردند

مرحله اول المپیاد درک مطلب ادبیات فارسی با عنوان «میراث ققنوس» امروز شنبه ۶ اسفندماه در دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد آبشناسان برگزار شد. در این المپیاد، همه دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم حضور داشتند و به صورت کتبی، به ۲۰ سوال از ادبیات فارسی پاسخ دادند.

«محمد عظیمی» سرگروه ادبیات فارسی دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی درباره جزییات این المپیاد می گوید: «المپیاد میراث ققنوس در دو مرحله برگزار می شود. مرحله اول که امروز برگزار شد، به صورت کتبی بود. دانش آموزان پایه هفتم در سطح مقدماتی، دانش آموزان پایه هشتم در سطح پیشرفته و پایه نهمی ها هم در سطح حرفه ای در این المپیاد شرکت کردند. آبشناسانی ها امروز به ۲۰ سوال مفهومی از درس ادبیات با محتوای قرابت معنایی و درک مطلب پاسخ دادند.»

برگزاری مرحله دوم در اردیبهشت ماه

به گفته عظیمی، در مرحله دوم المپیاد میراث ققنوس، نفرات برتر آزمون امروز، از هر پایه حضور خواهند داشت: «از هر پایه ۵ نفر برتر آزمون کتبی مرحله اول انتخاب شده و کتاب های مطرح ادبیات فارسی به عنوان منبع به آنها معرفی می شود. این دانش آموزان در تعطیلات نوروز کتاب ها را مطالعه می کنند. مرحله دوم المپیاد، اردیبهشت ماه به صورت شفاهی برگزار می شود.»

۳ نفر برتر المپیاد میراث ققنوس، نشان های طلا، نقره و برنز ققنوس دریافت می کنند و نفرات چهارم و پنجم هم هرکدام ۲۰ کارت امتیاز می گیرند.

چرا ادبیات فارسی؟

محمد عظیمی در پاسخ به اهداف برگزاری المپیاد ادبیات فارسی می گوید: «برگزاری میراث ققنوس دو دلیل اصلی دارد. یکی پاسداری از زبان فارسی به عنوان بخش مهمی از تمدن ما است و دوم، استعدادیابی از دانش آموزان در حوزه زبان و ادبیات فارسی. با همین اهداف، عنوان المپیاد را هم «میراث ققنوس» انتخاب کردیم که به معنای جاوادانگی است، همانطور که ادبیات فارسی باید جاودانه بماند.»

اخبار پیشنهادی