مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

آبشناسانی‌ها در« چالش خوش اخلاقی» پیروز شدند

«چالش خوش اخلاقی» مسابقه ای بود که خانواده ها و دانش آموزان دبیرستان دوره اول –  واحد آبشناسان در آن شرکت داشتند. در این چالش، ۱۱۰ خانواده فرزندشان را ثبت نام کردند و در مدت ۴۰ روز ( از ۵ اسفند ۹۵ تا ۱۵ فروردین ۹۶) خلق و خوی فرزند خود را زیر ذره بین قرار دادند. قبل از شروع مسابقه جلسه های توجیهی برای دانش آموزان و اولیا برگزار و معیارهای سنجش اخلاق دانش آموزان به آنها اعلام شد. والدین در مدت برگزاری مسابقه به صورت مستمر و روزانه با مربی های پرورشی در ارتباط بودند. دانش آموزان در این دوره بسیاری از رفتارهایی که تا قبل از این انجام نمی دادند را به راحتی و بدون فشار انجام دادند.

حامد معصومی، مربی پرورشی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان می گوید: « چالش خوش اخلاقی از دو بخش شناسایی نقاط قوت و ضعف خلق و خوی دانش آموزان و دوره تثبیت تشکیل شده بود. ما در دوره تثبیت با دانش آموزان شرکت کننده به صورت انفرادی جلسه برگزار کردیم و نقاط ضعف و نحوه تغییر را به آنها ارائه کردیم. بچه ها بعد از گذشت ۴۰ روز به رفتار جدید عادت کرده و خوش اخلاق تر شدند. ما بازخوردهای بسیار خوبی از والدین  دریافت کردیم.»

در این مسابقه رتبه‌های برتر معرفی نشدند چرا که همه شرکت کنندگان به واسطه بهتر شدن اخلاق و رفتارشان برنده چالش خوش اخلاقی هستند. ۷ نفر از این دانش آموزان نیز جزو چهره های ماندگار سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بودند.

اخبار پیشنهادی