آبشناسانی‌ها در« چالش خوش اخلاقی» پیروز شدند

«چالش خوش اخلاقی» مسابقه ای بود که خانواده ها و دانش آموزان دبیرستان دوره اول –  واحد آبشناسان در آن شرکت داشتند. در این چالش، ۱۱۰ خانواده فرزندشان را ثبت نام کردند و در مدت ۴۰ روز ( از ۵ اسفند ۹۵ تا ۱۵ فروردین ۹۶) خلق و خوی فرزند خود را زیر ذره بین قرار دادند. قبل از شروع مسابقه جلسه های توجیهی برای دانش آموزان و اولیا برگزار و معیارهای سنجش اخلاق دانش آموزان به آنها اعلام شد. والدین در مدت برگزاری مسابقه به صورت مستمر و روزانه با مربی های پرورشی در ارتباط بودند. دانش آموزان در این دوره بسیاری از رفتارهایی که تا قبل از این انجام نمی دادند را به راحتی و بدون فشار انجام دادند.

حامد معصومی، مربی پرورشی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان می گوید: « چالش خوش اخلاقی از دو بخش شناسایی نقاط قوت و ضعف خلق و خوی دانش آموزان و دوره تثبیت تشکیل شده بود. ما در دوره تثبیت با دانش آموزان شرکت کننده به صورت انفرادی جلسه برگزار کردیم و نقاط ضعف و نحوه تغییر را به آنها ارائه کردیم. بچه ها بعد از گذشت ۴۰ روز به رفتار جدید عادت کرده و خوش اخلاق تر شدند. ما بازخوردهای بسیار خوبی از والدین  دریافت کردیم.»

در این مسابقه رتبه‌های برتر معرفی نشدند چرا که همه شرکت کنندگان به واسطه بهتر شدن اخلاق و رفتارشان برنده چالش خوش اخلاقی هستند. ۷ نفر از این دانش آموزان نیز جزو چهره های ماندگار سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بودند.

اخبار پیشنهادی