در این ویدیو با ماهان فرشاد دانش آموز دبیرستان واحد پاسداران و پدر گرامی شان، درباره سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، لیگ حل مسئله، انتخاب شغل در آینده و مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر علامه ای گفتگو کردیم.