عرفان فنایی دانش آموز پایه نهم واحد فرمانیه به همراه مادر محترم شان، خانم مرادی، در این ویدیو درباره درس خواندن در خانه، برنامه های آموزشی مدرسه و انتخاب رشته دانشگاهی صحبت می کنند.