موضوع اولین قسمت از این برنامه «کابوس» است. راوی این قسمت خانم خداوردی دانش آموز پایه نهم دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسدارن هستن.