جشن یلدا همکاران پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران در مدرسه برگزار شد.