گمبی بعد از مدتی حضور در کلاس های رباتیک مجتمع، قرار است با تیم رباتیک علامه طباطبایی به مسابقات جهانی اعزام شود. اما آقای داستانی با یک اشتباه همه برنامه ها را بهم می ریزد!