در چهاردهمین قسمت از برنامه زنگ استعداد با جزییات برگزاری کلاس تئاتر در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان بیشتر آشنا می شویم.