اولین جلسه توجیهی ثبت نام پایه هفتم مدارس علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ روز جمعه ۲۹ دی ماه برگزار شد. گزارش بازدید از نمایشگاه دستاوردها، جلسات توجیهی تفکیکی واحد ها، جلسه آزمون و گفتگوی «امیرسام باقرپور» دانش آموز واحد آبشناسان با متقاضیان ثبت نام در مدارس علامه طباطبایی را در این ویدیو ببینید.