در پانزدهمین قسمت از برنامه #چه_خبر شهراد شهسوارانی از رتبه دانش آموزان کنکور۱۴۰۱ واحد شریعتی و stem در واحد آبشناسان دوره اول صحبت می کند.