در هشتیمین قسمت از برنامه تیک تاک، یعقوب امانی مشاور واحد گلستان چند روش کاربردی برای افزایش شوق یادگیری به دانش آموزان ارائه می دهد.