در شانزدهمین قسمت از برنامه تیک تاک، مشاور واحد شریعتی درباره روش های علاقمند شدن دانش آموزان به درس و تقویت شوق یادگیری صحبت می کند.