گفتگو با «سید صابر میرحسینی» دیبر نانو مجتمع درباره نحوه برگزاری، برنامه ها و اهداف تدریس نانو در مدارس علامه طباطبایی.