مراسم روز درختکاری در دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران، ۱۵ اسفندماه برگزار شد.