محمد صدرا کریمی دانش آموز پایه هشتم واحد پاسداران به همراه خانواده محترم شان، در این ویدیو نحوه ثبت نام در مدارس علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را تشریح می کنند.