مراسم تقدیر از دانش آموزان برگزیده علمی و پژوهشی دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی، پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ برگزار شد.