موضوع قسمت هفتم از برنامه زنگ استعداد، کلاس نقاشی دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس است.